Winstbesteding

Een enthousiast team van vrijwilligers zorgt er voor dat de Rumstse Volksfeesten jaar na jaar een succes zijn. De opbrengst van de Rumstse Volksfeesten wordt besteed aan onze vrije basisschool “Het Sleutelhof”, onze Scouts- en Gidsengroep, De Parochiale

Kring, ...

 

Enkele van de (geplande) realisaties:

 

- renovatie Parochiale Kring

- grondige renovatie “Het Sleutelhof”

- vernieuwing zolder Scoutslokaal

- modernisering keuken en vernieuwing dak Parochiale Kring

- aankoop slaaptenten Scouts en Gidsen

- bouw nieuw gidsen lokaal

- vernieuwing speelplaats “Het Sleutelhof”

- vernieuwing koer scoutslokaal

- bouw van een extra scoutslokaal

 

 

info@volksfeesten.be

 

vzw Dekenaat Rupel-Nete Regio Boom